Alle politieke partijen zijn gevraagd om mee te werken aan de GGZ Kieswijzer. De reacties die hierop nog volgen worden opgenomen op deze website. 

Bent u van een politieke partij en wilt u dat uw standpunten in deze kieswijzer worden opgenomen?
Stuur een email naar ggzkieswijzer@trimbos.nl

SP

Wat is de toekomstvisie van uw partij voor de ggz?

Voorkomen is beter dan genezen. Door goede zorg dichtbij voorkomen we meer. Voor mensen die geestelijke gezondheidzorg nodig hebben, mogen geen wachtlijsten bestaan. Niet voor kinderen en niet voor volwassen. Via goede beschutte woonplekken, wordt het mogelijk om zelfstandig te wonen voor mensen met een psychische aandoening. Mensen worden niet gestigmatiseerd, maar hebben kans op werk en doen mee. Er wordt geregeld dat er zorg in de wijk (ambulante zorg) beschikbaar is en ook een crisisopvang die menselijk is en uitgaat van zorg in plaats van een koude cel. Voor familieleden van mensen met psychische problemen komt meer aandacht, zeker ook in de zorg voor hun familielid.

Hoe ziet uw partij de rol van de landelijke overheid als het gaat om preventie van psychische aandoeningen of verslaving? Denk daarbij aan alcohol, drugs, depressie, maar ook aan preventie bij kinderen.

Het is goed om snel te signaleren wanneer er een probleem is met alcohol, drugs of een depressie. Dat is een taak van de huisarts, maar kan ook meegenomen worden op andere momenten dat mensen met problemen anderen zien. Denk aan het consultatiebureau met de kinderen, sportschool of op het werk. Problemen wegstoppen maakt niet dat problemen over zijn. Door er over te praten, is de stap naar hulp makkelijker en kunnen grote problemen worden voorkomen.

Hoe staat uw partij tegenover een eigen risico voor mensen die een psychische aandoening of verslaving hebben? En wat zou de maximale hoogte moeten zijn?

Wij zijn er voor dat het eigen risico wordt afgeschaft. Het zorgt ervoor dat mensen de zorg niet kunnen betalen die ze wel hard nodig hebben. Dat is ongewenst en leidt tot veel duurdere zorg.

Hoe staat uw partij tegenover de eigen bijdrage binnen de Wmo, voor bijvoorbeeld dagbesteding?

We maken de eigen bijdrage overbodig! Door gemeenten voldoende financiële middelen te geven voor hun zorgtaken, wordt het overbodig om een eigen bijdrage te vragen. Dat nu de bezuiniging op het bordje van mensen komt die ondersteuning en dagbesteding nodig hebben, is ongewenst. Afzien van dagbesteding kan tot grote gevolgen leiden, het is dus echt dom om mensen door een hoge rekening de dagbesteding uit te jagen.

Goede leefgewoonten (sporten/gezond eten/matig met alcohol/voldoende ontspanning) zijn belangrijk om psychische klachten te voorkomen. Hoe verhoudt de eigen verantwoordelijkheid van de burger zich tot de rol van de overheid?

Gezond leven is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Het wordt mogelijk om samen met de huisarts een goed plan te maken om gezonder te gaan leven en wie daar een steuntje bij nodig heeft, krijgt dat. Dat is geen betutteling, dat is helpen waar hulp nodig is.

Nederland heeft in vergelijking met andere ontwikkelde landen nog altijd het hoogste aantal bedden in de ggz. Hoe staat uw partij tegenover de ingezette beddenreductie en de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning?

Zonder plan de opnamemogelijkheden verminderen, is onzinnig. Goede ondersteuning in de buurt en de mogelijkheid voor ‘time-out’ of veilig wonen in woonvormen die beschut zijn, is de toekomst. Nu ligt de nadruk op minder bedden en niet op regelen wat nodig is. Laten we het omkeren: doen wat nodig is en voorkomen van erger. Dan worden bedden hopelijk overbodig. Voor nu zegt de SP: stop met de beddenopbouw en krijg eerst de rest op orde. Want zonder goede zorg in de buurt én zonder bedden, hebben we problemen op straat.

1 op de 5 Nederlanders krijgt op enig moment in zijn leven psychische klachten die kunnen leiden tot uitval of minder goed functioneren in gezin, werk of op school. Deze klachten zijn met tijdige behandelingen vanuit ggz goed te behandelen. Wat doet uw partij om deze hulp voldoende toegankelijk te houden?

We schaffen het eigen risico af en we zorgen dat alle ggz-zorg vergoed wordt via het basispakket. Het nodeloze onderscheid tussen aanpassingsstoornis en de rest leidt tot problemen. Wachtlijsten zijn uit den boze, voor kinderen én voor volwassenen.

Wat is uw standpunt over beschermd wonen en de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen? Welke plannen heeft uw partij om mensen met een acute zorgnood op te vangen?

Er moet fors gebouwd worden, juist in de sociale huursector. Uiteindelijk zijn méér woningen de oplossing om er voor te zorgen dat iedereen, gezond en ziek, een woning kan krijgen.

Mensen met een psychische aandoening worden in ons land vaak gestigmatiseerd. Heeft uw partij ideeën of plannen om dit tegen te gaan?

Het hebben van een psychische aandoening moet niet weggestopt hoeven worden. het beleid moet er opgericht zijn dat er geen ándere behandeling plaatsvindt. Dus niet meer praten over ‘tijdbommen’ zoals onze minister doet, of zeggen dat je een depressie wel uit kan vogelen met de buurvrouw. Ook moeten we niet normaal maken dat mensen worden opgenomen in een tbs-kliniek.

Veel ouderen krijgen te maken met veranderingen: lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten, veranderende levensomstandigheden (bij stoppen met werken bijvoorbeeld) en cognitieve problemen. Wat doet uw partij om goede zorg aan ouderen te realiseren, en met name ouderen met psychiatrische problemen die zich thuis of in een verpleegsituatie bevinden?

Ook hier geldt: dichtbij wat kan en met oog voor mensen. De buurt is de schaal voor de toekomst en door ouderen te betrekken bij de buurt, kunnen ze én nog een steentje bijdragen én kunnen we een oogje in het zeil houden. Goede zorg voor hen die het nodig hebben, begint bij voldoende personeel en aandacht voor hoe het met iemand gaat. Daarmee voorkomen we onnodige medicalisering.

Welke plannen heeft uw partij om mensen met een psychische aandoening of verslaving te ondersteunen bij het vinden en behouden van een betaalde baan?

Voor het vinden van werk moet de online re-integratie vervangen worden door persoonlijke hulp bij het vinden van een baan en werkgever die past bij de werkzoekende. Mensen die werk hebben en door omstandigheden (tijdelijk) een uitkering nodig hebben krijgen deze mogelijkheid en krijgen de tijd om aan terugkeer naar deze baan te werken.  

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.